Bayesci İstatistik


Klasik Yaklaşım ve Bayesci Yaklaşım İstatistikte temel olarak iki farklı felsefi yaklaşımın belirginleştiği görülmektedir: Klasik (Frekansçı) yaklaşım ve Bayesci yaklaşım. Klasik ve Bayesci istatistik yaklaşımları birbirinden, olasılık tanımındaki farklılıklar ile ayrılırlar. Klasik yaklaşım, tümdengelim yöntemi ile paralellik gösterirken, temeli Bayes teoremine dayanan Bayesci yaklaşım, tümevarım yöntemiyle paralellik gösterir. Bayesci istatistik, bir hipotez veya herhangi bir nedensellik ilişkisi olsun, tüm belirsizliklerin, olasılıklarla ifade edilmesi gerektiğini söyler. … Okumaya devam et Bayesci İstatistik

Merkezi Limit Teoremi


İstatistikte, hakkında araştırma yapılacak birimler topluluğuna evren adı verilir ve bu sonlu evrenin içerisindeki her birim üzerinden, araştırma kapsamında, istenen bilgilerin elde edilmesi, yani, verilerin derlenmesi işlemine tamsayım denir. Tamsayım sonucunda bir veri kümesi elde edilir. Evrenden, sınırlı sayıda birimin, çeşitli yöntemler ile seçilmesi işlemine örnekleme ve seçilen birimlere örneklem adı verilir. Tanımlanan evrene ilişkin sayısal karakteristiklere parametre denir. Tamsayım yapılamadığı durumlarda, örneklem istatistiklerinden, istatistiksel … Okumaya devam et Merkezi Limit Teoremi

Veri Dağılımının Şekli


Veri Dağılımının Şekli Veri kümesinin dağılımı görselleştirildiğinde, yalnızca bir tepeye sahip ise tek modlu dağılım, iki tepeye sahip ise iki modlu dağılım olarak adlandırılır. Tek modlu dağılımda, eğer bu tepe, grafiğin tam ortasında meydana gelirse, bu çan şeklindeki bir dağılımdır. Eğer grafiğin sağ ve sol yarısı birbirinin aynada yansımış hali gibi ise de bu dağılıma simetrik denir. Çan şeklindeki bir normal dağılım en bilinen simetrik … Okumaya devam et Veri Dağılımının Şekli

Veri Dağılım Ölçüleri


Veri Dağılım Ölçüleri Veri dağılım ölçüleri bir veri kümesinin nasıl yayıldığını açıklamanın bir yoludur. Veri dağılım ölçülerinin değerleri negatif olmayan gerçek sayılardır; tüm veriler aynı olduğunda veri dağılım ölçüsü sıfır ve veriler daha çeşitli hale geldikçe ölçünün değeri artmaktadır. Veri dağılım ölçüleri verinin ne kadar değişken olduğunu göstermeye yarar ve çeyrekler açıklığı, varyans ile standart sapma en sık kullanılan ölçülerdir. Aralık, Çeyreklik ve Çeyrekler Açıklığı … Okumaya devam et Veri Dağılım Ölçüleri

Merkezi Eğilim Ölçüleri


Merkezi Eğilim Ölçüleri Betimsel istatistiğin ilgilendiği alanların başında merkezi eğilim ölçüleri ve veri dağılım ölçüleri gelir. Merkezi eğilim ölçüsü, bir veri kümesinin merkezi konumunu belirleyerek bu veri kümesini tanımlamaya çalışan tek bir değerdir. Kısaca, merkezi eğilim ölçüsü, bir veri kümesinin merkez noktasını veya tipik değerini temsil eden istatistiki bir özettir. İstatistikte, merkezi eğilimin en yaygın ölçüsü olarak ortalama, medyan ve mod kullanılır. Aritmetik Ortalama Bir … Okumaya devam et Merkezi Eğilim Ölçüleri

İstatistik


İstatistik İstatistik, belirli bir amaç için verilerin toplanması, sınıflandırılması, sunulması, çözümlenmesi ve sonuçların yorumlanması süreçlerini içeren bir yöntemler bilimidir. İstatistik, betimsel istatistik ve çıkarımsal istatistik olarak ikiye ayrılabilir. Betimsel istatistik bu toplanan verilerin derlenmesi, özetlenmesi ve analiz edilmesi ile ilgilenir. Çıkarımsal istatistik veya istatistiksel çıkarım ise verinin analiz edilmesi ile verinin ait olduğu dağılımın özelliklerini anlama ve ilgili çıkarımlarda bulunma süreçleri ile ilgilenir. Makine öğrenmesi … Okumaya devam et İstatistik