Makine Öğrenmesi Matematiği 3


Bu yazı Makine Öğrenmesi Matematiği 2‘nin devamıdır. Hemen hatırlayalım, elimizde bir veri seti vardı, iki kolondan oluşuyor, kısaca ilk değişkeni kullanarak ikinci değişkeni tahmin edeceğiz. Verilerin Dağılım grafiği aşağıdaki gibidir: Problemimizi şöyle tanımlamıştık: Bu verilere en iyi uyan doğru nasıl olmalıdır?  Elimizdeki çıktıyı(ikinci kolonu) tahmin etmemizi sağlayacak tek bir değişken yani öngürücü değişken var, ilk kolondaki veriler(girdi). Yani problemimize makine öğrenmesi alanındaki ismine tek değişkenli … Okumaya devam et Makine Öğrenmesi Matematiği 3

Makine Öğrenmesi Matematiği 1


 Denetimli Öğrenme: Veri setindeki her örnek için doğru sonucu tahmin eder. Regresyon: Sürekli veri setinde verinin gerçek değerini tahmin etmeye çalışır. Sınıflandırma: Ayrık verilerde değer tahmini gerçekleştirir. BAŞLAYALIM …  Elimizde bir eğitim veri seti var. Yapmak istediğimiz şey x girdisinden y’yi tahmin etmek istiyoruz. Örnek olarak evin büyüklüğünü x olarak, tahmin etmeye çalıştığımız y’yi de evin fiyatı olarak düşünebiliriz. x : Girdi y : Çıktı  … Okumaya devam et Makine Öğrenmesi Matematiği 1

R ile Basit Lineer Regresyon


Lineer Regresyon hakkında daha fazla bilgi için, Basit Lineer Regresyon.  Lineer Regresyon Örnekleri: İlk minik makine öğrenmesi uygulaması Scikit-Learn: Boston Ev Fiyatları Tahmini TensorFlow: Basit Lineer Regresyon TensorFlow: Lineer Regresyon Kullanacağımız veri setini buradan indiriyoruz. Boy ve Kilo Bilgileri ile lineer regresyon eğrisini çiziyoruz. Program: Okumaya devam et R ile Basit Lineer Regresyon

Theil-SenRegressor: Genelleştirilmiş Medyan Tabanlı Tahminci


TheilSenRegressor tahmincisi medyanın birden çok boyutta genellemesinde kullanır. Bu nedenle, çok değişkenli aykırı değerler için sağlamdır. Bununla birlikte, kestiricinin sağlamlığı problemin boyutsallığı ile birlikte hızla azalır. Sağlamlık özelliklerini kaybeder ve yüksek boyutta olağan bir en küçük kareden daha iyi olmaz. TheilSenRegressor asimtotik etkinlik açısından ve tarafsız bir tahmin edici olarak Sıradan En Küçük Karelerle (OLS) karşılaştırılabilir. Theil-Sen, OLS’nin aksine, verilerin altında yatan dağılımı hakkında bir … Okumaya devam et Theil-SenRegressor: Genelleştirilmiş Medyan Tabanlı Tahminci

Sıradan En Küçük Kareler Yöntemi (Ordinary Least Squares (OLS))


En küçük kareler yöntemi , birbirine bağlı olarak değişen iki fiziksel büyüklük arasındaki ilişkiyi mümkün olduğunca gerçeğe uygun bir denklem olarak yazmak için kullanılan, standart bir regresyon yöntemidir. Bir başka deyişle bu yöntem, ölçüm sonucu elde edilmiş veri noktalarına “mümkün olduğu kadar yakın” geçecek bir işlev eğrisi bulmaya yarar. Gauss-Markov Teoremi’nin en küçük kareler yöntemi, regresyon için optimal yöntemdir. İstatistikte sıradan en küçük kareler ( OLS ) veya doğrusal en … Okumaya devam et Sıradan En Küçük Kareler Yöntemi (Ordinary Least Squares (OLS))

Scikit-Learn: Boston Ev Fiyatları Tahmini


  İlk Minik Makine Öğrenmesi Uygulamasında  lineer regresyon implement ederek istediğimiz evin fiyatının ne olabileceğini tahmin ettik. Bu sefer, Scikit-Learn içerisinde implement edilmiş lineer regresyon modelini hazır alıp kullanacağız. Sklearn-Learn içerisinde olan Veri Setimizi yüklüyoruz. Hedef Değişkenimizi Belirliyoruz.   Sıra tahminlerimizi gercekleştirmeye geldi. Burada Çapraz Doğrulama kullanacağız.   Ve son olarak, görselleştirelim.   SONUÇ:     Referans: http://scikit-learn.org/stable/auto_examples/plot_cv_predict.html#sphx-glr-auto-examples-plot-cv-predict-py Okumaya devam et Scikit-Learn: Boston Ev Fiyatları Tahmini

Basit Lineer Regresyon (Simple Linear Regression)


Basit Doğrusal Regresyon Nedir? Basit doğrusal regresyon, iki sürekli (nicel) değişken arasındaki ilişkileri özetlememize ve incelememize izin veren istatistiksel bir yöntemdir: X olarak adlandırılan bir değişken, öngörücü, açıklayıcı veya bağımsız değişken olarak kabul edilir. Y olarak adlandırılan diğer değişken, yanıt, sonuç veya bağımlı değişken olarak kabul edilir. Basit doğrusal regresyon, sıfatı “basit” olarak alır, çünkü yalnızca bir tahmini değişkenin çalışması ile ilgilidir. İlişki Türleri Başlamadan … Okumaya devam et Basit Lineer Regresyon (Simple Linear Regression)