Makine Öğrenmesi 101

1 – Başlangıç

 1. Python Nedir?
 2. Makine Öğrenmesi Nedir?
 3. Python ile Makine Öğrenmesine Başlarken
 4. NumPy’a Hızlı Başlangıç
 5. SciPy’a Hızlı Başlangıç
 6. Pandas’a Hızlı Başlangıç
 7. Matplotlib
 8. Seaborn’a Hızlı Başlangıç

2 – Makine Öğrenmesine Giriş 

 1. Denetimli Öğrenme
 2. Denetimsiz Öğrenme
 3. İlk Minik Makine Öğrenmesi Uygulaması
 4. Scikit-Learn’e Hızlı Başlangıç
 5. Basit Lineer Regresyon
 6. Maliyet Fonksiyonu 
 7. Scikit-Learn: Boston Ev Fiyatları Tahmini
 8. Çapraz Doğrulama
 9. Sıradan En Küçük Kareler Yöntemi
 10. Scikit-Learn: Aşırı ve Yetersiz Uyum Örneği
 11. Makine Öğrenmesi Algoritması Değerlendirmek
 12. Doğruluk, Hassasiyet, Hata
 13. Karışıklık Matrisi
 14. Doğruluk Ölçümü
 15. MSE, RMSE, MAE, MAPE ve Diğer Metrikler
 16. Dereceli Azalma
 17. Çok Değişkenli Doğrusal Regresyon
 18. Özellik Ölçekleme ve Normalleştirme
 19. Öğrenme Oranı
 20. Polinomsal Regresyon
 21. Polinomsal Regresyon ile Yetersiz Uyum ve Aşırı Uyum
 22. Normal Denklemler
 23. Sınıflandırma
 24. Logistik Regresyon
 25. ROC Eğrisi
 26. Theil-SenRegressor: Genelleştirilmiş Medyan Tabanlı Tahminci
 27. Scikit-Learn: Theil-Sen ve Sıradan En Küçük Kareler Tahminci Karşılaştırması
 28. Olasılıksal Dereceli Azalma
 29. Scikit-Learn: Lojistik Regresyon ve Iris Veri Seti
 30. Sorun Belirleme: Hangi Makine Öğrenmesi Kategorisine Ait
 31. Destek Vektör Makineleri
 32. Bayes Teoremi ve Bayes Ağı
 33. Naive Bayes Sınıflandırıcısı
 34. K-En Yakın Komşu
 35. Veri Araştırması
 36. Tek Değişkenli Analiz ve İki Değişkenli Analiz
 37. Scikit-Learn: Lojistik Fonksiyon
 38. Softmax Regresyonu
 39. Hesaplamalı Çizge
 40. TensorFlow’a Kolay Bir Başlangıç
 41. TensorFlow: Makine Öğrenmesine Yeni Başlayanlar için MNIST
 42. TensorFlow: Lineer Regresyon
 43. Yapay Sinir Ağları
 44. Kümeleme
 45. K-Ortalama
 46. Scikit-Learn: K-Ortalama ve İris Veri Seti
 47. TensorFlow: Basit Lineer Regresyon
 48. Boyut Azaltma
 49. Boyutsallığın Laneti
 50. Temel Bileşen Analizi
 51. İleri Beslemeli Sinir Ağları
 52. Tekrarlayan Sinir Ağları
 53. Derin İleri Beslemeli Sinir Ağları
 54. Uzun / Kısa Süreli Bellek
 55. Yarıçapsal Temelli Ağ
 56. Kapılı Tekrarlayan Hücre
 57. Otomatik Kodlayıcı
 58. Markov Zinciri
 59. Hopfield Ağı
 60. Boltzmann Makinesi
 61. Kısıtlı Boltzmann Makinesi
 62. Derin İnanç Ağı
 63. Konvolüsyonel Sinir Ağı
 64. TensorFlow: Algılayıcı
 65. Makine Öğrenmesi Matematiği 1
 66. Makine Öğrenmesi Matematiği 2
 67. Makine Öğrenmesi Matematiği 3
 68. Makine Öğrenmesi Matematiği 4
 69. Makine Öğrenmesi Matematiği 5
 70. Makine Öğrenmesi Matematiği 6
 71. Makine Öğrenmesi Matematiği 7
 72. Makine Öğrenmesi Matematiği 8
 73. Makine Öğrenmesi Matematiği 9
 74. Makine Öğrenmesi Matematiği 10
 75.  Makine Öğrenmesi Matematiği 11