Makine Öğrenmesi Matematiği

 1. Makine Öğrenmesi Matematiği 1

  • Makine Öğrenmesi Matematiğinin giriş bölümüdür. Basit Doğrusal Regresyon, Hipotez, Parametreler, Öğrenme Algoritması ve Maliyet Fonksiyonunun tanımlamaları yapılmıştır.
  • Tek Değişkenli Basit Lineer Regresyon Problemi ele alınmış ve hipotez oluşturulmuştur.
  • Maliyet Fonksiyonu ve Bir Parametre arasındaki ilişkinin en basit örneği incelenmiştir.
 2. Makine Öğrenmesi Matematiği 2

  • Maliyet Fonksiyonu ve Parametreler arasındaki ilişkinin nasıl olacağı ve kontur grafiklerinden bahsedilmiştir.
  • Dereceli Azalma algoritmasının nasıl çalıştığının ve Öğrenme Oranının tanımlamaları yapılmıştır.
  • AndrewNG’nin hazırladığı Coursera’daki Machine Learning dersindeki  ex1data1.txt veri setini kullanarak, dereceli azalmayı kullanan tek değişkenli lineer regresyon probleminin programı verilmiştir.
 3. Makine Öğrenmesi Matematiği 3

  • Maliyet Fonksiyonunda kullanılabilecek metriklerden bahsedilmiştir.
  • Kesme Teriminin (Önyargı Teriminin) tanımı yapılmıştır.
  • Bir önceki bölümde verilen programın nasıl çalıştığı anlatılmıştır.
 4. Makine Öğrenmesi Matematiği 4

  • Dereceli Azalma algoritmasının doğru çalıştığının nasıl anlaşılacağı anlatılmıştır.
  • 2. ve 3. Bölümde verilen programın grafikleri incelenmiştir.
  • Dereceli Azalma algoritmasının çeşitlerinden bahsedilmiştir.
   • Batch Gradient Descent (Vanilla Gradient Descent)
   • Stochastic Gradient Descent
   • Mini Batch Gradient Descent
 5. Makine Öğrenmesi Matematiği 5

  • Genel tekrar verilmiştir.
  • Özellik Ölçeklendirme ve Ortalama Normalleştirme kavramlarından bahsedilmiştir.
  • Çok Değişkenli Lineer Regresyon probleminin tanımı yapılmış ve hipotezinden bahsedilmiştir.
  • Dereceli Azalmanın Çok Değişkenli Lineer Regresyon probleminde nasıl kullanılacağı anlatılmıştır.
 6. Makine Öğrenmesi Matematiği 6

  • Dereceli Azalma Algoritmalarının genel tekrarı verilmiştir.
  • Öğrenme Oranının nasıl seçilmesi gerektiği açıklanmıştır.
  • Dereceli Azalma Optimizasyon Algoritmalarından Momentum optimizasyonunun nasıl çalıştığı açıklanmıştır.
 7. Makine Öğrenmesi Matematiği 7

 8. Makine Öğrenmesi Matematiği 8

 9. Makine Öğrenmesi Matematiği 9

 10. Makine Öğrenmesi Matematiği 10

  • Toplu Dereceli Azalma, Mini Toplu Dereceli Azalma ve Momentum Optimizasyonlu Mini Toplu Dereceli Azalma algoritmalarının sonuçları karşılaştırılmıştır.
  • Polinomsal Regresyonun tanımı verilmiştir.
  • Normal Denklemin tanımı verilmiş ve bir önce kullanılan ex1data2.txt veri setine uygulanmıştır. Sonuçlarının Toplu Dereceli Azalma ile karşılaştırılması verilmiştir.
 11. Makine Öğrenmesi Matematiği 11