Derin Öğrenme 101

1- Başlarken

 1. Scikit-Learn 101
 2. Makine Öğrenmesi 101
 3. Destek Vektör Makineleri
 4. Yapay Sinir Ağları
 5. Yapay Zeka
 6. Hesaplamalı Çizge
 7. TensorFlow’a Kolay Bir Başlangıç
 8. TensorFlow 101
 9. TensorFlow: Makine Öğrenmesine Yeni Başlayanlar için MNIST
 10. TensorFlow: Lineer Regresyon
 11. Python ile Derin Öğrenmeye Başlarken
 12. TensorFlow: Basit Lineer Regresyon
 13. İleri Beslemeli Sinir Ağları
 14. Tekrarlayan Sinir Ağları
 15. Derin İleri Beslemeli Sinir Ağları
 16. Uzun / Kısa Süreli Bellek
 17. Yarıçapsal Temelli Ağ
 18. Kapılı Tekrarlayan Hücre
 19. Otomatik Kodlayıcı
 20. Markov Zinciri
 21. Hopfield Ağı
 22. Boltzmann Makinesi
 23. Kısıtlı Boltzmann Makinesi
 24. Derin İnanç Ağı
 25. Konvolüsyonel Sinir Ağı
 26. TensorFlow: Algılayıcı

2- Yapay Sinir Ağları

 1. Algılayıcı (Perceptron (P))
 2. İleri Beslemeli (Feed Forward (FF))
 3. Tekrarlayan Sinir Ağı (Recurrent Neural Network (RNN))
 4. Derin İleri Beslemeli (Deep Feed Forward (DFF))
 5. Uzun / Kısa Süreli Bellek (Long / Short Term Memory (LSTM))
 6. Yarıçapsal Temelli Ağ (Radial Basis Network (RBF))
 7. Kapılı Tekrarlayan Hücre (Gated Recurrent Unit (GRU))
 8. Otomatik Kodlayıcı (Auto Encoder (AE))
 9. Varyasyonel Otomatik Kodlayıcı (Variational AE (VAE))
 10. Gürültü Giderici Otomatik Kodlayıcı (Denoising AE (DAE))
 11. Seyrek Otomatik Kodlayıcı (Sparse AE (SAE))
 12. Markov Zinciri (Markov Chain (MC))
 13. Hopfield Ağı (Hopfield Network (HN))
 14. Boltzmann Makinesi (Boltzmann Machine (BM))
 15. Kısıtlı Boltzmann Makinesi (Restricted BM (RBM))
 16. Derin İnanç Ağı (Deep Belief Network (DBN))
 17. Konvolüsyonel Sinir Ağı (Convolutional Neural Network (CNN))
 18. Dekonvolüsyonel Ağ (Deconvolutional Network (DN))
 19. Derin Konvolüsyonlu Ters Grafik Ağı (Deep Convolutional Inverse Graphics Network (DCIGN))
 20. Üretici Çekişmeli Ağ (Generative Adversarial Network (GAN))
 21. Sıvı Hal Makinesi (Liquid State Machine (LSM))
 22. Aşırı Öğrenen Makine (Extreme Learning Machine (ELM))
 23. Yankılanan Durum Ağı (Echo State Network (ESN))
 24. Derin Kalıntı Ağı (Deep Residual Network (DRN))
 25. Kohonen Ağı (Kohonen Network (KN))
 26. Destek Vektör Makinesi (Support Vector Machine (SVM))
 27. Turing Sinir Makinesi (Neural Turing Machine (NTM))
 28. Kapsül Ağları (Capsule Networks)

 

Designed by Freepik