Veri Araştırması (Data Exploration)


Makine Öğrenmesi, Veri Madenciliği, Veri Analizi, Veri Bilimi bu içiçe geçmiş tüm disiplinler veri ile çalışmaktadır. Veriyi anlamak, veri ile çalışan bütün disiplinler için en başta gelmektedir. Veri Araştırması, verilerin istatistiksel ve görselleştirme teknikleriyle tanımlanması ile ilgilidir. Veri araştırması için herhangi bir kısayol yoktur. Makine Öğrenmesi ile bir süre uğraştıktan sonra, modelin doğruluğunu geliştirme konusunda mücadele ettiğinizin farkına varacaksınız. Böyle bir durumda veri araştırması teknikleri aklınıza … Okumaya devam et Veri Araştırması (Data Exploration)

Pandas’a Hızlı Başlangıç


İÇERİK Pandas Nedir?√ Pandas Hangi Problemleri Çözüyor?√ Kütüphanenin Özeti√ Hızlı Başlangıç√ Nesne Oluşturma√ Verileri Görüntüleme√ Seçmek√ Alma√ Etiket Seçimi√ Pozisyona Göre Seçme√ Boolean Dizi Oluşturma√ Ayarlar√ Kayıp Veri√  Operasyonlar√  İstatistikler√ Uygulama√ Histogram Çıkarma√ Dizi Metodları√ Birleştirmek√ Concat√ Join√ Append√ Gruplama√ Yeniden Şekillendirme√ Stack√ Pivot Tabloları√ Zaman serisi√ Kategoriler√ Plotting√ Veri Alma / Çıkarma√ CSV√ HDF5√ Excel√ Sorunlar√ Pandas Nedir? Python Veri Analizi Kütüphanesinidir. Pandas, açık … Okumaya devam et Pandas’a Hızlı Başlangıç

Scikit-Learn’e Hızlı Başlangıç


İÇERİK Scikit-Learn ile Makine Öğrenmesine Giriş√ Makine Öğrenmesi: Sorun Belirleme√ Eğitim Seti ve Test Seti√ Örnek Veri Kümesinin Yüklenmesi√ Veri Dizilerinin Şekli√ Harici Veri Kümelerinin Yüklenmesi√ Öğrenme ve Tahmin Etme√ Modelin Parametrelerini Seçme√ Model Tutarlılığı√ Scikit-Learn ile Makine Öğrenmesine Giriş Makine Öğrenmesi: Sorun Belirleme Genel olarak, bir öğrenme problemi n tane veri örneği setini inceler ve daha sonra bilinmeyen verilerin özelliklerini öngörmeye çalışır. Her örneğin … Okumaya devam et Scikit-Learn’e Hızlı Başlangıç

SciPy’a Hızlı Başlangıç


İÇERİK SciPy ile Çalışma√ Başlarken√ SciPy Organizasyonu√ Temel Fonksiyonlar√ NumPy ile Etkileşim√ Dizin Hileleri√ Şekil Manipulasyonu√ Polinomlar√ Vektörleştirme Fonksiyonları√ Tip İşleme√ Diğer Yararlı Fonksiyonlar√ Özel Fonksiyonlar (scipy.special) İntegralleme (scipy.integrate) Optimizasyon (scipy.optimize) İnterpolasyon (scipy.interpolate) Fourier Dönüşümleri (scipy.fftpack) Sinyal İşleme (scipy.signal) Lineer Cebir (scipy.linalg) ARPACK ile Seyrek Özdeğer Problemleri(scipy.sparse.csgraph) Sıkıştırılmış Seyrek Grafik Rutinleri (scipy.sparse.csgraph) Mekansal veri yapıları ve algoritmaları (scipy.spatial) İstatistikler (scipy.stats) Çok boyutlu görüntü işleme (scipy.ndimage) … Okumaya devam et SciPy’a Hızlı Başlangıç

NumPy’a Hızlı Başlangıç


İÇERİK: NumPy Nedir?√ Ön Şartlar√ Temel Özellikler√ Dizi Oluşturma√ Dizileri Ekrana Basma√ Basit İşlemler√ Evrensel Fonksiyonlar√ İndeksleme, Dilimleme, Yineleme√ Şekil Manipülasyonu√ Bir Dizinin Şeklini Değiştirme√ Farklı Dizileri Bir Araya Yığmak√ Bir Diziyi Daha Küçük Dizilere Bölmek√  Kopyalar ve Görünümler√ Hepsi Kopyalanmıyor√ View veya Shallow Kopya√ Deep Kopya√ Fonksiyon ve Metotlara Genel Bakış√ Numpy Nedir? Numpy, Python ile bilimsel hesaplama için temel bir programlama paketidir. Ana … Okumaya devam et NumPy’a Hızlı Başlangıç

Pyhton Nedir?


Python Nedir ? Python 1990 yılında Guido van Rossum (2005 – 2012 yılları arasında Google’da çalışmıştır) tarafından Amsterdam’da geliştirilmeye başlanmış nesne yönelimli, yorumlanabilen, modüler ve etkileşimli bir programlama dilidir. Python 2.7.13 documentation Python 3.6.2rc2 documentation Python 3.7.0a0 documentation Python Yorumlanabilir: Python programları , çalışma zamanında yorumlayıcısı tarafından yorumlanır. Python kodunun derlenmesine ihtiyaç yoktur. Bu özelliği ile Perl ve Php dillerine benzerdir. Python İnteraktif: Python etkileşimli konsola … Okumaya devam et Pyhton Nedir?

Veri Bilimi Nedir?


Veri bilimi ve veri bilimci için yapılan tanımlamalardan bazıları şu şekildedir: “Veri Bilimciler: Seksiliğin Tanımı” Forbes, 2012 “Veri Bilimci: 21. Yüzyılın En Seksi Mesleği”, Harvard Business Review, 2012 “Veri Toplama Becerisi — veriyi anlayabilmek, işleyebilmek, ondan değer elde etmek, onu görselleştirmek, iletişim kurmak – Bu çok önemli bir yetenek olacaktır.”, Hal Varian, Google’s Chief Economist, NYT, 2009 “Veri Bilimi, büyük bilgi koleksiyonlarının toplanması, hazırlanması, analizi, … Okumaya devam et Veri Bilimi Nedir?