Hipotez Testleri – T-testi


T-testi T-testi, iki grubu karşılaştırmak ve aralarındaki farkı ölçmek istediğimizde kullanılır. Örneğin: Bir ülkenin insanlarının bir başka ülkenin insanlarından daha kilolu olup olmadığını karşılaştırmak istedigimizde Diğer yemeklere oranla tatlı yemenin insan vücudundaki hormon salınımlarına etkisini karşılaştırmak istediğimizde T-testleri, hipotez testleri içerisinde en sık kullanılan testlerdir. T-testi, iki veri grubuna ait ortalamalar arasında belirgin bir fark olup olmadığını istatistiksel olarak belirlemeye çalışan bir yaklaşımdır. Başka bir … Okumaya devam et Hipotez Testleri – T-testi

Keşifsel Veri Analizi


Keşifsel Veri Analizi Keşifsel veri analizi veya açıklayıcı veri analizi (exploratory data analysis (EDA)), verilerin derlenmesinden ve öznitelik mühendisliğinden sonra, herhangi bir makine öğrenmesi modellemesinin yapılmasından önce, gerçekleştirilmesi gereken çok önemli bir süreçtir. Keşifsel veri analizi, veri setine ilişkin içgörüyü oluşturabilmek ve geliştirebilmek, verinin altında yatan yapıyı veya örüntüyü ortaya çıkarabilmek, veriye ait önemli değişkenleri ve değişkenler arasındaki ilişkiyi açıklayabilmek, aykırı değerleri ve anomalileri tespit … Okumaya devam et Keşifsel Veri Analizi

Bayesci İstatistik


Klasik Yaklaşım ve Bayesci Yaklaşım İstatistikte temel olarak iki farklı felsefi yaklaşımın belirginleştiği görülmektedir: Klasik (Frekansçı) yaklaşım ve Bayesci yaklaşım. Klasik ve Bayesci istatistik yaklaşımları birbirinden, olasılık tanımındaki farklılıklar ile ayrılırlar. Klasik yaklaşım, tümdengelim yöntemi ile paralellik gösterirken, temeli Bayes teoremine dayanan Bayesci yaklaşım, tümevarım yöntemiyle paralellik gösterir. Bayesci istatistik, bir hipotez veya herhangi bir nedensellik ilişkisi olsun, tüm belirsizliklerin, olasılıklarla ifade edilmesi gerektiğini söyler. … Okumaya devam et Bayesci İstatistik

Olasılık – Bayes Teoremi


Olasılık Olasılık, temelde iki türe ayrılabilir; öznel olasılık, belirli bir olayın ortaya çıkıp çıkmadığına dair kişisel kararlardan türetilmiş bir olasılık türüdür ve nesnel olasılık ise kaydedilen gözlemleri kullanarak bir olayın olabileceği ihtimalini tahmin etmeye dayanan bir olasılık türüdür. Yani, nesnel olasılık, tekrarlanabilen rastgele bir deneye bağlıdır ve öznel olasılık ise kişiden kişiye, günden güne değişebilen kişisel inançlara ve deneyimlere dayanmaktadır. Nesnel olasılık içerisinde, klasik olasılık … Okumaya devam et Olasılık – Bayes Teoremi

İstatistiksel Çıkarım – Tahminleme – Hipotez Testleri


İstatistiksel Çıkarım İstatistiksel çıkarım, belirli veri örneklerine dayanarak tüm veri hakkında çıkarımlar yapmakla ilgilenir. Veri örnekleri ile verilen veriyi daha iyi anlayabilmek için farklı tahmin testleriyle birlikte hipotez testleri kullanılabilmektedir. İstatistiksel Tahminleme Bir tahmin edici, veri parametresini (örneğin veri kümesinin ortalaması, medyanı), veri örnekleri (örneklem) üzerinden elde edebilen bilgilere dayanan rastgele bir değişkendir ve tahmin edicinin aldığı değerler bilinmeyen veri parametresi hakkında yaklaşık bir değer … Okumaya devam et İstatistiksel Çıkarım – Tahminleme – Hipotez Testleri

Merkezi Limit Teoremi


İstatistikte, hakkında araştırma yapılacak birimler topluluğuna evren adı verilir ve bu sonlu evrenin içerisindeki her birim üzerinden, araştırma kapsamında, istenen bilgilerin elde edilmesi, yani, verilerin derlenmesi işlemine tamsayım denir. Tamsayım sonucunda bir veri kümesi elde edilir. Evrenden, sınırlı sayıda birimin, çeşitli yöntemler ile seçilmesi işlemine örnekleme ve seçilen birimlere örneklem adı verilir. Tanımlanan evrene ilişkin sayısal karakteristiklere parametre denir. Tamsayım yapılamadığı durumlarda, örneklem istatistiklerinden, istatistiksel … Okumaya devam et Merkezi Limit Teoremi