Veri Kaynakları

Birincil ve İkincil Veri

Birincil veriler, incelenmekte olan olayın gerçek tanığı olan araştırmacının kendisi tarafından ilk elden toplanan verilerdir. İkincil veriler ise daha önce başkası tarafından toplanan veriler anlamına gelir. Birincil veriler gerçek zamanlı veriler iken ikincil veriler geçmiş verilerdir. Birincil verilere, anketler, gözlemler, deneyler ve kişisel görüşmeler örnek olarak verilirken ikincil verilere, devlet yayınları, web siteleri, kitaplar, gazete ve dergi yazıları örnek verilebilir. Bu nedenle birincil veriler her zaman araştırmacıların ihtiyaçlarına özel olarak toplanmış olurken bu durum ikincil veriler için her zaman doğru olmayacaktır.

Sonuç olaraki birincil veriler, araştırmacı tarafından gereksinimlerine göre doğrudan bir kaynaktan toplanan özgün ve benzersiz verilerdir. İkincil veriler ise aksine daha kolay erişilebilir ancak birçok istatistiksel işlemden geçmiş oldukları için saf olmayan verilerdir. Bu sebeple birincil kaynaklar aracılığıyla toplanan veriler, ikincil kaynaklara göre daha güvenilir ve doğrudur.

Abstract vector created by vectorjuice – www.freepik.com