Veri Dağılımının Şekli


Veri Dağılımının Şekli Veri kümesinin dağılımı görselleştirildiğinde, yalnızca bir tepeye sahip ise tek modlu dağılım, iki tepeye sahip ise iki modlu dağılım olarak adlandırılır. Tek modlu dağılımda, eğer bu tepe, grafiğin tam ortasında meydana gelirse, bu çan şeklindeki bir dağılımdır. Eğer grafiğin sağ ve sol yarısı birbirinin aynada yansımış hali gibi ise de bu dağılıma simetrik denir. Çan şeklindeki bir normal dağılım en bilinen simetrik … Okumaya devam et Veri Dağılımının Şekli

Veri Dağılım Ölçüleri


Veri Dağılım Ölçüleri Veri dağılım ölçüleri bir veri kümesinin nasıl yayıldığını açıklamanın bir yoludur. Veri dağılım ölçülerinin değerleri negatif olmayan gerçek sayılardır; tüm veriler aynı olduğunda veri dağılım ölçüsü sıfır ve veriler daha çeşitli hale geldikçe ölçünün değeri artmaktadır. Veri dağılım ölçüleri verinin ne kadar değişken olduğunu göstermeye yarar ve çeyrekler açıklığı, varyans ile standart sapma en sık kullanılan ölçülerdir. Aralık, Çeyreklik ve Çeyrekler Açıklığı … Okumaya devam et Veri Dağılım Ölçüleri

Merkezi Eğilim Ölçüleri


Merkezi Eğilim Ölçüleri Betimsel istatistiğin ilgilendiği alanların başında merkezi eğilim ölçüleri ve veri dağılım ölçüleri gelir. Merkezi eğilim ölçüsü, bir veri kümesinin merkezi konumunu belirleyerek bu veri kümesini tanımlamaya çalışan tek bir değerdir. Kısaca, merkezi eğilim ölçüsü, bir veri kümesinin merkez noktasını veya tipik değerini temsil eden istatistiki bir özettir. İstatistikte, merkezi eğilimin en yaygın ölçüsü olarak ortalama, medyan ve mod kullanılır. Aritmetik Ortalama Bir … Okumaya devam et Merkezi Eğilim Ölçüleri

İstatistik


İstatistik İstatistik, belirli bir amaç için verilerin toplanması, sınıflandırılması, sunulması, çözümlenmesi ve sonuçların yorumlanması süreçlerini içeren bir yöntemler bilimidir. İstatistik, betimsel istatistik ve çıkarımsal istatistik olarak ikiye ayrılabilir. Betimsel istatistik bu toplanan verilerin derlenmesi, özetlenmesi ve analiz edilmesi ile ilgilenir. Çıkarımsal istatistik veya istatistiksel çıkarım ise verinin analiz edilmesi ile verinin ait olduğu dağılımın özelliklerini anlama ve ilgili çıkarımlarda bulunma süreçleri ile ilgilenir. Makine öğrenmesi … Okumaya devam et İstatistik

Öznitelik Mühendisliği


Öznitelik Mühendisliği Makine öğrenmesinde modellere verilen gerçek dünya verileri birer öznitelik vektörü halindedir ve bu öznitelik vektörleri ham veriden çıkartılır. Öznitelik mühendisliği, makine öğrenmesi modeli veya görevi için verilerden en uygun özellikleri elde etme işlemidir. Özelliklerin kendileri kadar sayısı da önemlidir, modele verilen, gerçek dünya verilerini temsil eden öznitelik vektörlerindeki özellikler yeterli değilse model asıl görevini yerine getiremeyecektir; eğer gereğinden fazla ve alakasız özellikler içeren … Okumaya devam et Öznitelik Mühendisliği

Büyük Veri ve Küçük Veri


Büyük Veri ve Küçük Veri Büyük veri, varolan geleneksel yöntemlerle etkili bir şekilde işlenemeyen, analiz edilemeyen çok sayıda veriyi ifade eder. Geleneksel yaklaşımlar ile analiz edilemeyen ve işlenemeyen büyük miktardaki bu veri kullanılabilir değildir. Büyük veri altyapılarının ve teknolojilerinin gelişmesi ile, büyük veri analizleri gerçekleştirilebilir bir hale gelmiştir. Böylece, büyük hacimli bu veri kümelerinden faydalı bilgilerin çıkartılması sağlanabilmektedir. Büyük veri, doğru analiz yöntemleri ile işlendiğinde, … Okumaya devam et Büyük Veri ve Küçük Veri

Veri Nesneleri ve Öznitelik Çeşitleri


Veri Nesneleri ve Öznitelik Çeşitleri Veri setleri, genelde vektörler ile ifade edilebilen veri nesnelerinden oluşmaktadır. Veri nesnelerini ise öznitelikler oluşturur. Veri nesneleri eğer bir veri tabanında saklanabiliyorsa, veritabanının satırları veri nesnelerine ve sütunlar da özniteliklere karşılık gelir. Bir öznitelik, veri nesnesinin bir özelliğini, niteliğini temsil eden bir veri alanıdır..Veri madenciliğinde özniteliklere değişken veya nitelik, veri ambarında özniteliklere boyut denirken makine öğrenmesinde verinin her özniteliğine bir … Okumaya devam et Veri Nesneleri ve Öznitelik Çeşitleri

Veri Türleri


Veri Türleri Nitel ve Nicel Veri Nitel veriler belirli bir sorun hakkında içgörü ve anlayış sağlayan verileri ifade eder. Nitel veri tanımlayıcıdır ancak hesaplanamaz ve bu nedenle analiz edilmesi biraz zordur. Adından da anlaşılacağı gibi nicel veriler, nicelikle veya sayılarla ilgilenir. Değerleri hesaplanabilen ve sayılabilen, sayısal terimlerle ifade edilebilen veriler nicel veriler olarak adlandırır. Kısaca nitel veriler, nesnelerin sınıflandırılmasının nesnelerin niteliklerine ve özelliklere dayandığı veri … Okumaya devam et Veri Türleri

Verinin Yapısı


Verinin Yapısı Yapılandırılmış ve Yapılandırılmamış Veri Geleneksel veriler olarak da bilinen yapılandırılmış veriler çoğunlukla çok iyi organize edilmiş bilgileri içeren metin dosyalarıdır. Yapılandırılmış veriler genelde daha etkili işlemenin sağlanabilmesi ve analizlerin gerçekleştirilebilmesi için biçimlendirilmiş bir veritabanında, veri ambarında saklanan düzenli verilerdir. Büyük veriden önce, yapılandırılmış veriler şirketlerin stratejik iş kararlarını vermek için kullandığı tek şeydi çünkü yapılandırılmış veriler çok iyi organize edilebilmekle beraber işlenmesi de … Okumaya devam et Verinin Yapısı

Veri Kaynakları


Veri Kaynakları Birincil ve İkincil Veri Birincil veriler, incelenmekte olan olayın gerçek tanığı olan araştırmacının kendisi tarafından ilk elden toplanan verilerdir. İkincil veriler ise daha önce başkası tarafından toplanan veriler anlamına gelir. Birincil veriler gerçek zamanlı veriler iken ikincil veriler geçmiş verilerdir. Birincil verilere, anketler, gözlemler, deneyler ve kişisel görüşmeler örnek olarak verilirken ikincil verilere, devlet yayınları, web siteleri, kitaplar, gazete ve dergi yazıları örnek … Okumaya devam et Veri Kaynakları