Makine öğrenmesinde konvolüsyonel sinir ağı (CNN), görüntülerin analiz edilmesine başarıyla uygulanmış derin ileri beslemeli yapay sinir ağıdır.

CNN’ler minimal önişleme gerektiren bir çok katmanlı algılayıcı varyasyonu kullanırlar. Paylaşım ağırlıklı mimarisi ve çeviri değişmezlik özelliklerine dayalı olarak, vardiya değişmez veya uzay değişmez yapay sinir ağları (SIANN) olarak da bilinirler.

Farklı düğümlerin alıcı alanları, kısmen çakışır ve böylece tüm görsel alanı kaplarlar. CNN’ler, diğer resim sınıflandırma algoritmalarına kıyasla nispeten az ön işleme uygularlar. Bu, ağ geleneksel algoritmalara göre elle tasarlanan filtreleri öğrenebilir.

foto4

 

Designed by Freepik