Derin ileri beslemeli ağlar, genellikle ileri beslemeli sinir ağları veya çok katmanlı olarak adlandırılır.

derinileribeslemeli

Derin ileri beslemeli sinir ağı, bir ileri beslemeli yapay sinir ağı sınıfıdır. DFF, en az üç düğüm katmanından oluşur. Giriş düğümleri haricinde, her düğüm doğrusal olmayan bir etkinleştirme işlevi kullanan bir nörondur. DFF, eğitim için geri yayılım (backpropagation) olarak adlandırılan denetimli bir öğrenme tekniğini kullanır. Çok tabakalı ve lineer olmayan aktivasyon, DFF’yi doğrusal bir algılayıcıdan ayırır. Doğrusal olarak ayrılabilir olmayan verileri ayırt edebilir.

Çok katmanlı algılayıcılar veya derin ileri beslemeli ağlar, bazen tek bir gizli katmana sahipken, bazen de “vanilya” sinir ağları olarak adlandırılırlar.

Designed by Freepik