Bir Boltzmann makinesi, stokastik tekrarlayan sinir ağı tipidir. Boltzmann makineleri Hopfield ağlarının stokastik, üretken karşılığı olarak görülebilir. Bunlar, iç temsilleri öğrenebilen ilk sinir ağlarındandır ve zor kombinatoryal problemleri temsil edip çözebilirler.

Sınırsız bağlanabilirliği olan Boltzmann makineleri, makine öğrenmesi veya çıkarımında pratik sorunlar için yararlı değildir, ancak eğer bağlantı düzgün bir şekilde kısıtlıysa, öğrenme pratik problemler için faydalı olacak kadar verimli hale getirilebilir.

boltzmann.png

Designed by Freepik