Basit bir örnekle başlayalım.

İki boyutlu düzlemde aşağıdaki gibi verilerimiz olsun.

cluster1.png

Bu verileri iki ayrı kümeye ayırmaya çalışalım.

clus2.png

Rastgele iki tane küme merkezi belirleyelim.

clus3.png

 

Her bir noktayı en yakın küme merkeze yeniden atayalım. clus4.png

Doğru bir atama yapamadık gibi gözüküyor. Küme merkezlerini yeniden hesaplayalım.

clus5.png

 

Hiçbir iyileştirme yapılamayana kadar son iki adımı tekrarlamalıyız. İki ardışık yinelemede iki küme arasında daha fazla veri noktası değiştirilmediğinde, açıkça belirtilmediği takdirde algoritmanın sonlandırıldığını belirtir.