İris – Süsen Çiçeği

irises

Örnek olarak kullanacagimiz veri seti yapay ögrenme alaninin en popüler veri setlerinden “Iris” veri seti. Iris veri seti 3 Iris bitki türüne (Iris setosaIris virginica and Iris versicolor) ait, her bir türden 50 örnek olmak üzere toplam 150 örnek sayisina sahip bir veri setidir. Her bir örnek için 4 özellik tanimlanmistir: taç yaprak uzunlugu, taç yaprak genisligi, çanak yaprak genisligi, çanak yaprak uzunluğu. Yani veri setimizde, her bir bitki örnegi ayri bir gözlemi (örnegi) ifade ederken; bitki tür ismi bagimli degisken, bitkilerin ölçülen 4 temel özelligi ise bagimsiz degiskenleri ifade eder.

Biz sadece bitkilere ait ilk iki temel özelliği kullanacağız. Programın tamamı aşağıdadır.


import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn import linear_model, datasets

# Veri setimizi yukluyoruz.
iris = datasets.load_iris()

# Biz sadece ilk iki ozelligi kullanacagiz.
X = iris.data[:, :2]
Y = iris.target

# orgudeki adim sayisi
step_size = .02

# lojistik regresyon
logistic_regression = linear_model.LogisticRegression(C=1e5)

# Neighbours Classifier ornegini olusturduk ve verileri uygun hale getirdik.
logistic_regression.fit(X, Y)

# Karar sinirini cizmek icin. Bunun icin her birine bir renk atiyoruz.

# Mesh noktasini isaretlemek icin [x_min, x_max] x [y_min, y_max].
x_min, x_max = X[:, 0].min() - .5, X[:, 0].max() + .5
y_min, y_max = X[:, 1].min() - .5, X[:, 1].max() + .5
xx, yy = np.meshgrid(np.arange(x_min, x_max, step_size), np.arange(y_min, y_max, step_size))

# Modelimiz tahminini gerceklestiriyor.
Z = logistic_regression.predict(np.c_[xx.ravel(), yy.ravel()])

# Sonuclari plot'a ekliyoruz.
Z = Z.reshape(xx.shape)
plt.figure(1, figsize=(4, 3))
plt.pcolormesh(xx, yy, Z, cmap=plt.cm.Paired)

# Egitim verilerimizide plot'a ekliyoruz.
plt.scatter(X[:, 0], X[:, 1], c=Y, edgecolors='k', cmap=plt.cm.Paired)
plt.xlabel('Sepal length')
plt.ylabel('Sepal width')

plt.xlim(xx.min(), xx.max())
plt.ylim(yy.min(), yy.max())
plt.xticks(())
plt.yticks(())

plt.show()

Sonuç:

sepal.png

 

Referans:

http://scikit-learn.org/stable/auto_examples/linear_model/plot_iris_logistic.html