Sınıflandırmada, bir veri kümesi (data set) birbirinden farklı ve önceden belirlenmiş sınıflardan birine atanmasıdır. Sınıflandırma algoritmaları, verilen eğitim kümesinden hangi veriyi hangi sınıfa atayacağını öğrenir.  Daha sonra test verilerini doğru sınıflara atamaya çalışır.

Verilerin sınıflarını belirten değerlere etiket (label) denir.

Sınıflandırma aslında doğrusal bir fonksiyon değildir.

Sınıflandırma problemine, y’nin kesikli olduğu gerçeğini göz ardı ederek yaklaşabiliriz ve x değerini tahmin etmeye çalışmak için doğrusal regresyon algoritmasını kullanabiliriz.

Fonksiyonumuz “Lojistik Fonksiyon” olarak da adlandırılan “Sigmoid Fonksiyon” unu kullanır:

formul_lojistik.png

Sigmoid Fonksiyonu:

sigmoidfonksiyonu.png

Burada gösterilen fonksion, herhangi bir gerçek sayıyı (0, 1) aralığına eşler ve bu da rastgele değerli bir fonksiyonun sınıflandırma için daha uygun bir fonksiyona dönüştürülmesini sağlar.

Designed by Freepik