Pandas’a Hızlı Başlangıç


İÇERİK

 1. Pandas Nedir?√
 2. Pandas Hangi Problemleri Çözüyor?√
 3. Kütüphanenin Özeti√
 4. Hızlı Başlangıç√
  1. Nesne Oluşturma√
  2. Verileri Görüntüleme√
   1. Seçmek√
   2. Alma√
   3. Etiket Seçimi√
   4. Pozisyona Göre Seçme√
   5. Boolean Dizi Oluşturma√
   6. Ayarlar√
  3. Kayıp Veri√
  4.  Operasyonlar√ 
   1. İstatistikler√
   2. Uygulama√
   3. Histogram Çıkarma√
   4. Dizi Metodları√
  5. Birleştirmek√
   1. Concat√
   2. Join√
   3. Append√
  6. Gruplama√
  7. Yeniden Şekillendirme√
   1. Stack√
   2. Pivot Tabloları√
  8. Zaman serisi√
  9. Kategoriler√
  10. Plotting√
  11. Veri Alma / Çıkarma√
   1. CSV√
   2. HDF5√
   3. Excel√
  12. Sorunlar√

Pandas Nedir?

Python Veri Analizi Kütüphanesinidir.

Pandas, açık kaynaklı, BSD lisanslı bir kütüphane olup, Python programlama dili için yüksek performanslı, kullanımı kolay veri yapıları ve veri analizi araçları sunmaktadır.

Pandas NUMFocus sponsorluğunda bir projedir.

NUMFocus Logo

Pandas Hangi Problemleri Çözüyor?

Python uzun süredir bilgi saklama ve hazırlama için harikaydı, ancak veri analizi ve modellemesi için yetersiz kalıyordu. Pandas, bu boşluğu doldurmaya yardımcı oluyor; böylelikle R gibi daha fazla alana özgü bir dile geçmek zorunda kalmadan Python’daki tüm veri analizi iş akışınızı yerine getirebilirsiniz.

Mükemmel IPython araç seti ve diğer kütüphanelerle birleşince, Python’da veri analizi yapmak için ortam, performans, üretkenlik ve işbirliği yapma yeteneğini ortaya çıkıyor.

Pandas, doğrusal ve panel regresyonu dışında önemli modelleme fonksiyonları sunmuyor; Bunun için, statsmodels’a  ve scikit-learn‘e bak.

Kütüphanenin Özeti

 • Entegre indeksleme ile veri manipülasyonu için hızlı ve verimli bir DataFrame nesnesi;
 • Bellek içi veri yapıları ve farklı biçimler arasında veri okuma ve yazma araçları: CSV ve metin dosyaları, Microsoft Excel, SQL veritabanları ve hızlı HDF5 biçimi;
 • Akıllı veri hizalama ve eksik verilerin entegre kullanımı: hesaplamalarda otomatik etiket bazlı hizalama kazanır ve dağınık veriyi düzgün bir formda kolayca manipüle eder;
 • Veri kümelerinin esnek bir şekilde yeniden şekillendirilmesi ve döndürülmesi
 • Akıllı etiket tabanlı dilimleme, süslü dizin oluşturma ve büyük veri kümelerinin alt kümeleri;
 • Sütunlar, boyut değişebilirliği için veri yapılarına eklenebilir ve silinebilir;
 • Veri topluluklarında bölme uygulamalı-kombine işlemlere izin veren motorla güçlü bir grupla veri toplamak veya dönüştürmek;
 • Veri kümelerinin yüksek performanslı birleştirilmesi ve birleştirilmesi;
 • Hiyerarşik eksen indeksleme, daha düşük boyutlu bir veri yapısında yüksek boyutlu verilerle çalışmanın sezgisel bir yolunu sunar;
 • Zaman serisi işlevselliği: tarih aralığı oluşturma ve frekans dönüştürme, hareketli pencere istatistikleri, hareketli pencere doğrusal regresyon, tarih kaydırma ve gecikme. Hatta alana özgü zaman ofseti oluşturun ve veri kaybetmeden zaman serilerine katılın;
 • Cython veya C’de yazılmış kritik kod yollarıyla performans için son derece optimize edilmiştir.
 • Pandas’lı Python, Finans, Sinir Bilimi, Ekonomi, İstatistik, Reklamcılık, Web Analytics ve daha pek çok akademik ve ticari alanda geniş bir yelpazede kullanılmaktadır.

Hızlı Başlangıç

Gerekli paketleri import edelim.

import pandas as pd

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

Nesne Oluşturma

Daha Fazla Bilgi için pandas’ın Intro to Data Structures ‘ne bakınız.

Pandas varsayılan bir tam sayı dizini oluşturmasına izin veren bir değer listesi göndererek bir Series oluşturma:

In [4]: s = pd.Series([1,3,5,np.nan,6,8])

In [5]: s
Out[5]: 
0  1.0
1  3.0
2  5.0
3  NaN
4  6.0
5  8.0
dtype: float64

NumPy dizini, datetime dizini ve etiketli sütunlarla geçirerek bir DataFrame oluşturma:

In [6]: dates = pd.date_range('20130101', periods=6)

In [7]: dates
Out[7]: 
DatetimeIndex(['2013-01-01', '2013-01-02', '2013-01-03', '2013-01-04',
        '2013-01-05', '2013-01-06'],
       dtype='datetime64[ns]', freq='D')

In [8]: df = pd.DataFrame(np.random.randn(6,4), index=dates, columns=list('ABCD'))

In [9]: df
Out[9]: 
          A     B     C     D
2013-01-01 0.469112 -0.282863 -1.509059 -1.135632
2013-01-02 1.212112 -0.173215 0.119209 -1.044236
2013-01-03 -0.861849 -2.104569 -0.494929 1.071804
2013-01-04 0.721555 -0.706771 -1.039575 0.271860
2013-01-05 -0.424972 0.567020 0.276232 -1.087401
2013-01-06 -0.673690 0.113648 -1.478427 0.524988

Dizilere dönüştürülebilen nesnelerin bir dict  geçirerek bir DataFrame oluşturma.

In [10]: df2 = pd.DataFrame({ 'A' : 1.,
  ....:           'B' : pd.Timestamp('20130102'),
  ....:           'C' : pd.Series(1,index=list(range(4)),dtype='float32'),
  ....:           'D' : np.array([3] * 4,dtype='int32'),
  ....:           'E' : pd.Categorical(["test","train","test","train"]),
  ....:           'F' : 'foo' })
  ....: 

In [11]: df2
Out[11]: 
   A     B  C D   E  F
0 1.0 2013-01-02 1.0 3  test foo
1 1.0 2013-01-02 1.0 3 train foo
2 1.0 2013-01-02 1.0 3  test foo
3 1.0 2013-01-02 1.0 3 train foo

Belirli dtypes’e sahip olma

In [12]: df2.dtypes
Out[12]: 
A      float64
B  datetime64[ns]
C      float32
D       int32
E     category
F      object
dtype: object

IPython kullanıyorsanız, sütun adlarının (ve genel özniteliklerin) tamamlanması otomatik olarak etkinleştirilir. Tamamlanacak niteliklerin bir alt kümesi:

In [13]: df2.<TAB>
df2.A         df2.bool
df2.abs        df2.boxplot
df2.add        df2.C
df2.add_prefix     df2.clip
df2.add_suffix     df2.clip_lower
df2.align       df2.clip_upper
df2.all        df2.columns
df2.any        df2.combine
df2.append       df2.combine_first
df2.apply       df2.compound
df2.applymap      df2.consolidate
df2.as_blocks     df2.convert_objects
df2.asfreq       df2.copy
df2.as_matrix     df2.corr
df2.astype       df2.corrwith
df2.at         df2.count
df2.at_time      df2.cov
df2.axes        df2.cummax
df2.B         df2.cummin
df2.between_time    df2.cumprod
df2.bfill       df2.cumsum
df2.blocks       df2.D

Gördüğünüz gibi, A, B, C ve D sütunları otomatik olarak sekme işlemini tamamladı. E de var; Geri kalanı Özniteliklerin özlülük için kısaltıldı.

Verileri Görüntüleme

Daha Fazla Bilgi için pandas’ın Temel Bilgiler bölümüne bakın.

Çerçevenin üst ve alt satırlarına bakın:

In [14]: df.head()
Out[14]: 
          A     B     C     D
2013-01-01 0.469112 -0.282863 -1.509059 -1.135632
2013-01-02 1.212112 -0.173215 0.119209 -1.044236
2013-01-03 -0.861849 -2.104569 -0.494929 1.071804
2013-01-04 0.721555 -0.706771 -1.039575 0.271860
2013-01-05 -0.424972 0.567020 0.276232 -1.087401

In [15]: df.tail(3)
Out[15]: 
          A     B     C     D
2013-01-04 0.721555 -0.706771 -1.039575 0.271860
2013-01-05 -0.424972 0.567020 0.276232 -1.087401
2013-01-06 -0.673690 0.113648 -1.478427 0.524988

Dizini, sütunları ve temel numpy verilerini görüntüleme:

In [16]: df.index
Out[16]: 
DatetimeIndex(['2013-01-01', '2013-01-02', '2013-01-03', '2013-01-04',
        '2013-01-05', '2013-01-06'],
       dtype='datetime64[ns]', freq='D')

In [17]: df.columns
Out[17]: Index(['A', 'B', 'C', 'D'], dtype='object')

In [18]: df.values
Out[18]: 
array([[ 0.4691, -0.2829, -1.5091, -1.1356],
    [ 1.2121, -0.1732, 0.1192, -1.0442],
    [-0.8618, -2.1046, -0.4949, 1.0718],
    [ 0.7216, -0.7068, -1.0396, 0.2719],
    [-0.425 , 0.567 , 0.2762, -1.0874],
    [-0.6737, 0.1136, -1.4784, 0.525 ]])

describe, verilerinizin hızlı bir istatistik özetini gösterir:

In [19]: df.describe()
Out[19]: 
       A     B     C     D
count 6.000000 6.000000 6.000000 6.000000
mean  0.073711 -0.431125 -0.687758 -0.233103
std  0.843157 0.922818 0.779887 0.973118
min  -0.861849 -2.104569 -1.509059 -1.135632
25%  -0.611510 -0.600794 -1.368714 -1.076610
50%  0.022070 -0.228039 -0.767252 -0.386188
75%  0.658444 0.041933 -0.034326 0.461706
max  1.212112 0.567020 0.276232 1.071804

Verilerinizi transpoze etme:

In [20]: df.T
Out[20]: 
  2013-01-01 2013-01-02 2013-01-03 2013-01-04 2013-01-05 2013-01-06
A  0.469112  1.212112  -0.861849  0.721555  -0.424972  -0.673690
B  -0.282863  -0.173215  -2.104569  -0.706771  0.567020  0.113648
C  -1.509059  0.119209  -0.494929  -1.039575  0.276232  -1.478427
D  -1.135632  -1.044236  1.071804  0.271860  -1.087401  0.524988

Bir eksene göre sıralama:

In [21]: df.sort_index(axis=1, ascending=False)
Out[21]: 
          D     C     B     A
2013-01-01 -1.135632 -1.509059 -0.282863 0.469112
2013-01-02 -1.044236 0.119209 -0.173215 1.212112
2013-01-03 1.071804 -0.494929 -2.104569 -0.861849
2013-01-04 0.271860 -1.039575 -0.706771 0.721555
2013-01-05 -1.087401 0.276232 0.567020 -0.424972
2013-01-06 0.524988 -1.478427 0.113648 -0.673690

Değerlere göre sıralama:

In [22]: df.sort_values(by='B')
Out[22]: 
          A     B     C     D
2013-01-03 -0.861849 -2.104569 -0.494929 1.071804
2013-01-04 0.721555 -0.706771 -1.039575 0.271860
2013-01-01 0.469112 -0.282863 -1.509059 -1.135632
2013-01-02 1.212112 -0.173215 0.119209 -1.044236
2013-01-06 -0.673690 0.113648 -1.478427 0.524988
2013-01-05 -0.424972 0.567020 0.276232 -1.087401

Seçmek

Not:  Seçim ve ayar için standart Python / Numpy ifadeleri sezgisel ve etkileşimli çalışma için kullanışlı olmasına rağmen üretim kodu için optimize edilmiş pandas, veri erişim yöntemleri, .at, .iat, .loc, .iloc ve .ix öneriyoruz.

Daha fazlası için: Dizin oluşturma belgelerine bakın. Indexing and Selecting Data ve MultiIndex / Advanced Indexing

Alma

Bir Seriyi seçen tek bir sütun seçmek, df.A’ya eşdeğerdir.

In [23]: df['A']
Out[23]: 
2013-01-01  0.469112
2013-01-02  1.212112
2013-01-03  -0.861849
2013-01-04  0.721555
2013-01-05  -0.424972
2013-01-06  -0.673690
Freq: D, Name: A, dtype: float64

Satırları dilimleyerek [] ile seçme.

In [24]: df[0:3]
Out[24]: 
          A     B     C     D
2013-01-01 0.469112 -0.282863 -1.509059 -1.135632
2013-01-02 1.212112 -0.173215 0.119209 -1.044236
2013-01-03 -0.861849 -2.104569 -0.494929 1.071804

In [25]: df['20130102':'20130104']
Out[25]: 
          A     B     C     D
2013-01-02 1.212112 -0.173215 0.119209 -1.044236
2013-01-03 -0.861849 -2.104569 -0.494929 1.071804
2013-01-04 0.721555 -0.706771 -1.039575 0.271860

Etiket Seçimi

Selection by Label daha fazlasını için.

Bir etiket kullanarak kesit almak için

In [26]: df.loc[dates[0]]
Out[26]: 
A  0.469112
B  -0.282863
C  -1.509059
D  -1.135632
Name: 2013-01-01 00:00:00, dtype: float64

Etikete göre çok eksenli seçme

In [27]: df.loc[:,['A','B']]
Out[27]: 
          A     B
2013-01-01 0.469112 -0.282863
2013-01-02 1.212112 -0.173215
2013-01-03 -0.861849 -2.104569
2013-01-04 0.721555 -0.706771
2013-01-05 -0.424972 0.567020
2013-01-06 -0.673690 0.113648

Etiket dilimleme gösteriliyor, her iki bitiş noktası da dahil edilmiştir

In [28]: df.loc['20130102':'20130104',['A','B']]
Out[28]: 
          A     B
2013-01-02 1.212112 -0.173215
2013-01-03 -0.861849 -2.104569
2013-01-04 0.721555 -0.706771

Döndürülen nesnenin boyutlarındaki azalma

In [29]: df.loc['20130102',['A','B']]
Out[29]: 
A  1.212112
B  -0.173215
Name: 2013-01-02 00:00:00, dtype: float64

Skalalı bir değer elde etmek için

In [30]: df.loc[dates[0],'A']
Out[30]: 0.46911229990718628

Bir skalaya hızlı erişim elde etmek için (önceki yöntemle eşdeğer)

In [31]: df.at[dates[0],'A']
Out[31]: 0.46911229990718628

Pozisyona Göre Seçme

Daha fazlası için selection by position bakınız.

Aktarılan tam sayıların konumu üzerinden seçim yapın

In [32]: df.iloc[3]
Out[32]: 
A  0.721555
B  -0.706771
C  -1.039575
D  0.271860
Name: 2013-01-04 00:00:00, dtype: float64

Tamsayı dilimlerle, numpy / python’a benzer şekilde davranır

In [33]: df.iloc[3:5,0:2]
Out[33]: 
          A     B
2013-01-04 0.721555 -0.706771
2013-01-05 -0.424972 0.567020

Numpy / python stiline benzer tam sayı konum konumlarının listelerine göre

In [34]: df.iloc[[1,2,4],[0,2]]
Out[34]: 
          A     C
2013-01-02 1.212112 0.119209
2013-01-03 -0.861849 -0.494929
2013-01-05 -0.424972 0.276232

Satırları açıkça dilimlemek için

In [35]: df.iloc[1:3,:]
Out[35]: 
          A     B     C     D
2013-01-02 1.212112 -0.173215 0.119209 -1.044236
2013-01-03 -0.861849 -2.104569 -0.494929 1.071804

Sütunları açıkça dilimlemek için

In [36]: df.iloc[:,1:3]
Out[36]: 
          B     C
2013-01-01 -0.282863 -1.509059
2013-01-02 -0.173215 0.119209
2013-01-03 -2.104569 -0.494929
2013-01-04 -0.706771 -1.039575
2013-01-05 0.567020 0.276232
2013-01-06 0.113648 -1.478427

Açıkça bir değer elde etmek için

In [37]: df.iloc[1,1]
Out[37]: -0.17321464905330858

Bir skalaya hızlı erişim elde etmek için (önceki yöntemle eşdeğer)

In [38]: df.iat[1,1]
Out[38]: -0.17321464905330858

Boolean Dizi Oluşturma

Verileri seçmek için tek bir sütun değeri kullanma.

In [39]: df[df.A > 0]
Out[39]: 
          A     B     C     D
2013-01-01 0.469112 -0.282863 -1.509059 -1.135632
2013-01-02 1.212112 -0.173215 0.119209 -1.044236
2013-01-04 0.721555 -0.706771 -1.039575 0.271860

Bir Boolean koşulunun karşılandığı bir DataFrame’den değer seçme.

In [40]: df[df > 0]
Out[40]: 
          A     B     C     D
2013-01-01 0.469112    NaN    NaN    NaN
2013-01-02 1.212112    NaN 0.119209    NaN
2013-01-03    NaN    NaN    NaN 1.071804
2013-01-04 0.721555    NaN    NaN 0.271860
2013-01-05    NaN 0.567020 0.276232    NaN
2013-01-06    NaN 0.113648    NaN 0.524988

Filtreleme için isin() metodunu kullanma:

In [41]: df2 = df.copy()

In [42]: df2['E'] = ['one', 'one','two','three','four','three']

In [43]: df2
Out[43]: 
          A     B     C     D   E
2013-01-01 0.469112 -0.282863 -1.509059 -1.135632  one
2013-01-02 1.212112 -0.173215 0.119209 -1.044236  one
2013-01-03 -0.861849 -2.104569 -0.494929 1.071804  two
2013-01-04 0.721555 -0.706771 -1.039575 0.271860 three
2013-01-05 -0.424972 0.567020 0.276232 -1.087401  four
2013-01-06 -0.673690 0.113648 -1.478427 0.524988 three

In [44]: df2[df2['E'].isin(['two','four'])]
Out[44]: 
          A     B     C     D   E
2013-01-03 -0.861849 -2.104569 -0.494929 1.071804  two
2013-01-05 -0.424972 0.567020 0.276232 -1.087401 four

Ayarlar

Yeni bir sütun ayarlamak, verileri dizinlere göre otomatik olarak hizalar

In [45]: s1 = pd.Series([1,2,3,4,5,6], index=pd.date_range('20130102', periods=6))

In [46]: s1
Out[46]: 
2013-01-02  1
2013-01-03  2
2013-01-04  3
2013-01-05  4
2013-01-06  5
2013-01-07  6
Freq: D, dtype: int64

In [47]: df['F'] = s1

Değerleri etiketle ayarlama

In [48]: df.at[dates[0],'A'] = 0

Değerleri konuma göre ayarlama

In [49]: df.iat[0,1] = 0

Numpy array ile atama yaparak ayarlama

In [50]: df.loc[:,'D'] = np.array([5] * len(df))

Daha önce yapılan ayar işlemlerinin sonucu

In [51]: df
Out[51]: 
          A     B     C D  F
2013-01-01 0.000000 0.000000 -1.509059 5 NaN
2013-01-02 1.212112 -0.173215 0.119209 5 1.0
2013-01-03 -0.861849 -2.104569 -0.494929 5 2.0
2013-01-04 0.721555 -0.706771 -1.039575 5 3.0
2013-01-05 -0.424972 0.567020 0.276232 5 4.0
2013-01-06 -0.673690 0.113648 -1.478427 5 5.0

A where ile yapılan bir işlem.

In [52]: df2 = df.copy()

In [53]: df2[df2 > 0] = -df2

In [54]: df2
Out[54]: 
          A     B     C D  F
2013-01-01 0.000000 0.000000 -1.509059 -5 NaN
2013-01-02 -1.212112 -0.173215 -0.119209 -5 -1.0
2013-01-03 -0.861849 -2.104569 -0.494929 -5 -2.0
2013-01-04 -0.721555 -0.706771 -1.039575 -5 -3.0
2013-01-05 -0.424972 -0.567020 -0.276232 -5 -4.0
2013-01-06 -0.673690 -0.113648 -1.478427 -5 -5.0

Kayıp Veri

Pandas, eksik verileri göstermek için öncelikle np.nan değerini kullanır. Varsayılan olarak hesaplamalara dahil değildir.pandas’ın  missing data bölümüne bakın.

Yeniden dizinleme, belirli bir eksendeki dizini değiştirmenize / eklemenize / silmenize izin verir. Bu, verilerin bir kopyasını döndürür.

In [55]: df1 = df.reindex(index=dates[0:4], columns=list(df.columns) + ['E'])

In [56]: df1.loc[dates[0]:dates[1],'E'] = 1

In [57]: df1
Out[57]: 
          A     B     C D  F  E
2013-01-01 0.000000 0.000000 -1.509059 5 NaN 1.0
2013-01-02 1.212112 -0.173215 0.119209 5 1.0 1.0
2013-01-03 -0.861849 -2.104569 -0.494929 5 2.0 NaN
2013-01-04 0.721555 -0.706771 -1.039575 5 3.0 NaN

Veri eksik olan satırları bırakmak için.

In [58]: df1.dropna(how='any')
Out[58]: 
          A     B     C D  F  E
2013-01-02 1.212112 -0.173215 0.119209 5 1.0 1.0

Eksik verileri doldurmak için

In [59]: df1.fillna(value=5)
Out[59]: 
          A     B     C D  F  E
2013-01-01 0.000000 0.000000 -1.509059 5 5.0 1.0
2013-01-02 1.212112 -0.173215 0.119209 5 1.0 1.0
2013-01-03 -0.861849 -2.104569 -0.494929 5 2.0 5.0
2013-01-04 0.721555 -0.706771 -1.039575 5 3.0 5.0

Değerlerin nan olduğu boolean mask almak için

In [60]: pd.isnull(df1)
Out[60]: 
        A   B   C   D   F   E
2013-01-01 False False False False  True False
2013-01-02 False False False False False False
2013-01-03 False False False False False  True
2013-01-04 False False False False False  True

Operasyonlar

Bakınız Basic section on Binary Ops.

İstatistikler

İşlemler genellikle eksik verileri hariç tutmaktadır.

Açıklayıcı bir istatistik gerçekleştirme

In [61]: df.mean()
Out[61]: 
A  -0.004474
B  -0.383981
C  -0.687758
D  5.000000
F  3.000000
dtype: float64

Diğer eksende aynı işlem

In [62]: df.mean(1)
Out[62]: 
2013-01-01  0.872735
2013-01-02  1.431621
2013-01-03  0.707731
2013-01-04  1.395042
2013-01-05  1.883656
2013-01-06  1.592306
Freq: D, dtype: float64

Farklı boyutluluk ve hizalama gerektiren nesnelerle çalışma. Buna ek olarak, pandas belirtilen boyut boyunca otomatik olarak yayın yapar.

In [63]: s = pd.Series([1,3,5,np.nan,6,8], index=dates).shift(2)

In [64]: s
Out[64]: 
2013-01-01  NaN
2013-01-02  NaN
2013-01-03  1.0
2013-01-04  3.0
2013-01-05  5.0
2013-01-06  NaN
Freq: D, dtype: float64

In [65]: df.sub(s, axis='index')
Out[65]: 
          A     B     C  D  F
2013-01-01    NaN    NaN    NaN NaN NaN
2013-01-02    NaN    NaN    NaN NaN NaN
2013-01-03 -1.861849 -3.104569 -1.494929 4.0 1.0
2013-01-04 -2.278445 -3.706771 -4.039575 2.0 0.0
2013-01-05 -5.424972 -4.432980 -4.723768 0.0 -1.0
2013-01-06    NaN    NaN    NaN NaN NaN

Uygulama

Verilere fonksiyonlar uygulama

In [66]: df.apply(np.cumsum)
Out[66]: 
          A     B     C  D   F
2013-01-01 0.000000 0.000000 -1.509059  5  NaN
2013-01-02 1.212112 -0.173215 -1.389850 10  1.0
2013-01-03 0.350263 -2.277784 -1.884779 15  3.0
2013-01-04 1.071818 -2.984555 -2.924354 20  6.0
2013-01-05 0.646846 -2.417535 -2.648122 25 10.0
2013-01-06 -0.026844 -2.303886 -4.126549 30 15.0

In [67]: df.apply(lambda x: x.max() - x.min())
Out[67]: 
A  2.073961
B  2.671590
C  1.785291
D  0.000000
F  4.000000
dtype: float64

Histogram Çıkarma

Daha fazlası için bakınız Histogramming and Discretization

In [68]: s = pd.Series(np.random.randint(0, 7, size=10))

In [69]: s
Out[69]: 
0  4
1  2
2  1
3  2
4  6
5  4
6  4
7  6
8  4
9  4
dtype: int64

In [70]: s.value_counts()
Out[70]: 
4  5
6  2
2  2
1  1
dtype: int64

Dizi Metodları

Dizinin str özniteliğinde, aşağıdaki kod snippet’inde olduğu gibi dizinin her öğesi üzerinde çalışmayı kolaylaştıran bir dizi dizi işleme yöntemleri bulunur. Str’de desen eşleştirmesinin genellikleregular expressions varsayılan olarak kullandığını (ve bazı durumlarda daima onları kullanır) unutmayın. Daha fazla bilgi için Vectorized String Methods.konusuna bakın.

In [71]: s = pd.Series(['A', 'B', 'C', 'Aaba', 'Baca', np.nan, 'CABA', 'dog', 'cat'])

In [72]: s.str.lower()
Out[72]: 
0    a
1    b
2    c
3  aaba
4  baca
5   NaN
6  caba
7   dog
8   cat
dtype: object

Birleştirmek

Concat

Pandas, Seriler, DataFrame ve Panel nesnelerini, birleşim / birleştirme türü işlemler durumunda endeksler ve ilişkisel cebir işlevselliği için çeşitli ayarlama mantığıyla kolayca birleştirmek için çeşitli olanaklar sağlar.

Bakınız Merging section.

Pandas nesnelerini concat() ile birlikte bitiştirme:

In [73]: df = pd.DataFrame(np.random.randn(10, 4))

In [74]: df
Out[74]: 
     0     1     2     3
0 -0.548702 1.467327 -1.015962 -0.483075
1 1.637550 -1.217659 -0.291519 -1.745505
2 -0.263952 0.991460 -0.919069 0.266046
3 -0.709661 1.669052 1.037882 -1.705775
4 -0.919854 -0.042379 1.247642 -0.009920
5 0.290213 0.495767 0.362949 1.548106
6 -1.131345 -0.089329 0.337863 -0.945867
7 -0.932132 1.956030 0.017587 -0.016692
8 -0.575247 0.254161 -1.143704 0.215897
9 1.193555 -0.077118 -0.408530 -0.862495

# break it into pieces
In [75]: pieces = [df[:3], df[3:7], df[7:]]

In [76]: pd.concat(pieces)
Out[76]: 
     0     1     2     3
0 -0.548702 1.467327 -1.015962 -0.483075
1 1.637550 -1.217659 -0.291519 -1.745505
2 -0.263952 0.991460 -0.919069 0.266046
3 -0.709661 1.669052 1.037882 -1.705775
4 -0.919854 -0.042379 1.247642 -0.009920
5 0.290213 0.495767 0.362949 1.548106
6 -1.131345 -0.089329 0.337863 -0.945867
7 -0.932132 1.956030 0.017587 -0.016692
8 -0.575247 0.254161 -1.143704 0.215897
9 1.193555 -0.077118 -0.408530 -0.862495

Join

SQL şeklinde birleştirmek. Bakınız Database style joining.

In [77]: left = pd.DataFrame({'key': ['foo', 'foo'], 'lval': [1, 2]})

In [78]: right = pd.DataFrame({'key': ['foo', 'foo'], 'rval': [4, 5]})

In [79]: left
Out[79]: 
  key lval
0 foo   1
1 foo   2

In [80]: right
Out[80]: 
  key rval
0 foo   4
1 foo   5

In [81]: pd.merge(left, right, on='key')
Out[81]: 
  key lval rval
0 foo   1   4
1 foo   1   5
2 foo   2   4
3 foo   2   5

Verilebilecek bir başka örnek şudur:

In [82]: left = pd.DataFrame({'key': ['foo', 'bar'], 'lval': [1, 2]})

In [83]: right = pd.DataFrame({'key': ['foo', 'bar'], 'rval': [4, 5]})

In [84]: left
Out[84]: 
  key lval
0 foo   1
1 bar   2

In [85]: right
Out[85]: 
  key rval
0 foo   4
1 bar   5

In [86]: pd.merge(left, right, on='key')
Out[86]: 
  key lval rval
0 foo   1   4
1 bar   2   5

Append

Bir dataframe’e satır ekleme. Appending bakınız.

In [87]: df = pd.DataFrame(np.random.randn(8, 4), columns=['A','B','C','D'])

In [88]: df
Out[88]: 
     A     B     C     D
0 1.346061 1.511763 1.627081 -0.990582
1 -0.441652 1.211526 0.268520 0.024580
2 -1.577585 0.396823 -0.105381 -0.532532
3 1.453749 1.208843 -0.080952 -0.264610
4 -0.727965 -0.589346 0.339969 -0.693205
5 -0.339355 0.593616 0.884345 1.591431
6 0.141809 0.220390 0.435589 0.192451
7 -0.096701 0.803351 1.715071 -0.708758

In [89]: s = df.iloc[3]

In [90]: df.append(s, ignore_index=True)
Out[90]: 
     A     B     C     D
0 1.346061 1.511763 1.627081 -0.990582
1 -0.441652 1.211526 0.268520 0.024580
2 -1.577585 0.396823 -0.105381 -0.532532
3 1.453749 1.208843 -0.080952 -0.264610
4 -0.727965 -0.589346 0.339969 -0.693205
5 -0.339355 0.593616 0.884345 1.591431
6 0.141809 0.220390 0.435589 0.192451
7 -0.096701 0.803351 1.715071 -0.708758
8 1.453749 1.208843 -0.080952 -0.264610

Gruplama

“Grupla” olarak, aşağıdaki adımlardan bir veya daha fazlasını içeren bir işleme atıfta bulunuyoruz

 • Verileri bazı ölçütlere göre gruplara ayırma
 • Her bir gruba bağımsız olarak bir işlev uygulama
 • Sonuçları bir veri yapısına birleştirmek

Grouping section bakınız.

In [91]: df = pd.DataFrame({'A' : ['foo', 'bar', 'foo', 'bar',
  ....:              'foo', 'bar', 'foo', 'foo'],
  ....:          'B' : ['one', 'one', 'two', 'three',
  ....:              'two', 'two', 'one', 'three'],
  ....:          'C' : np.random.randn(8),
  ....:          'D' : np.random.randn(8)})
  ....: 

In [92]: df
Out[92]: 
   A   B     C     D
0 foo  one -1.202872 -0.055224
1 bar  one -1.814470 2.395985
2 foo  two 1.018601 1.552825
3 bar three -0.595447 0.166599
4 foo  two 1.395433 0.047609
5 bar  two -0.392670 -0.136473
6 foo  one 0.007207 -0.561757
7 foo three 1.928123 -1.623033

Sonuç gruplarını gruplama ve ardından bir sum fonksiyonu uygulama.

In [93]: df.groupby('A').sum()
Out[93]: 
      C    D
A           
bar -2.802588 2.42611
foo 3.146492 -0.63958

Birden çok sütuna göre gruplama hiyerarşik bir dizin oluşturur ve bu dizini uyguluyoruz.

In [94]: df.groupby(['A','B']).sum()
Out[94]: 
         C     D
A  B            
bar one  -1.814470 2.395985
  three -0.595447 0.166599
  two  -0.392670 -0.136473
foo one  -1.195665 -0.616981
  three 1.928123 -1.623033
  two  2.414034 1.600434

Yeniden Şekillendirme

Bakınız Hierarchical Indexing ve Reshaping.

Stack

In [95]: tuples = list(zip(*[['bar', 'bar', 'baz', 'baz',
  ....:           'foo', 'foo', 'qux', 'qux'],
  ....:           ['one', 'two', 'one', 'two',
  ....:           'one', 'two', 'one', 'two']]))
  ....: 

In [96]: index = pd.MultiIndex.from_tuples(tuples, names=['first', 'second'])

In [97]: df = pd.DataFrame(np.random.randn(8, 2), index=index, columns=['A', 'B'])

In [98]: df2 = df[:4]

In [99]: df2
Out[99]: 
           A     B
first second          
bar  one   0.029399 -0.542108
   two   0.282696 -0.087302
baz  one  -1.575170 1.771208
   two   0.816482 1.100230

Stack() metodu, DataFrame’in sütunlarındaki bir seviyeyi “sıkıştırır”.

In [100]: stacked = df2.stack()

In [101]: stacked
Out[101]: 
first second  
bar  one   A  0.029399
        B  -0.542108
    two   A  0.282696
        B  -0.087302
baz  one   A  -1.575170
        B  1.771208
    two   A  0.816482
        B  1.100230
dtype: float64

“Yığınlanmış” bir DataFrame veya Series (dizin olarak bir MultiIndex’e sahip) ile stack() ters işlemi ise unstack()  metodudur ve varsayılan olarak son seviyeyi kaldırır:

In [102]: stacked.unstack()
Out[102]: 
           A     B
first second          
bar  one   0.029399 -0.542108
   two   0.282696 -0.087302
baz  one  -1.575170 1.771208
   two   0.816482 1.100230

In [103]: stacked.unstack(1)
Out[103]: 
second    one    two
first           
bar  A 0.029399 0.282696
   B -0.542108 -0.087302
baz  A -1.575170 0.816482
   B 1.771208 1.100230

In [104]: stacked.unstack(0)
Out[104]: 
first     bar    baz
second           
one  A 0.029399 -1.575170
    B -0.542108 1.771208
two  A 0.282696 0.816482
    B -0.087302 1.100230

Pivot Tabloları

Bakınız Pivot Tables.

In [105]: df = pd.DataFrame({'A' : ['one', 'one', 'two', 'three'] * 3,
  .....:          'B' : ['A', 'B', 'C'] * 4,
  .....:          'C' : ['foo', 'foo', 'foo', 'bar', 'bar', 'bar'] * 2,
  .....:          'D' : np.random.randn(12),
  .....:          'E' : np.random.randn(12)})
  .....: 

In [106]: df
Out[106]: 
    A B  C     D     E
0   one A foo 1.418757 -0.179666
1   one B foo -1.879024 1.291836
2   two C foo 0.536826 -0.009614
3  three A bar 1.006160 0.392149
4   one B bar -0.029716 0.264599
5   one C bar -1.146178 -0.057409
6   two A foo 0.100900 -1.425638
7  three B foo -1.035018 1.024098
8   one C foo 0.314665 -0.106062
9   one A bar -0.773723 1.824375
10  two B bar -1.170653 0.595974
11 three C bar 0.648740 1.167115

Bu verilerden çok basit bir şekilde pivot tablolar üretebiliriz:

In [107]: pd.pivot_table(df, values='D', index=['A', 'B'], columns=['C'])
Out[107]: 
C       bar    foo
A   B          
one  A -0.773723 1.418757
   B -0.029716 -1.879024
   C -1.146178 0.314665
three A 1.006160    NaN
   B    NaN -1.035018
   C 0.648740    NaN
two  A    NaN 0.100900
   B -1.170653    NaN
   C    NaN 0.536826

Zaman serisi

Pandas, frekans dönüştürme işlemi sırasında yeniden örnekleme işlemlerini gerçekleştirmek için basit, güçlü ve verimli işleve sahiptir (örn., Ikincisi verileri 5 dakikalık verilere dönüştürür). Finansal başvurular bunlarla sınırlı olmamak üzere son derece yaygındır. Bakınız Time Series section.

In [108]: rng = pd.date_range('1/1/2012', periods=100, freq='S')

In [109]: ts = pd.Series(np.random.randint(0, 500, len(rng)), index=rng)

In [110]: ts.resample('5Min').sum()
Out[110]: 
2012-01-01  25083
Freq: 5T, dtype: int64

Saat dilimi gösterimi

In [111]: rng = pd.date_range('3/6/2012 00:00', periods=5, freq='D')

In [112]: ts = pd.Series(np.random.randn(len(rng)), rng)

In [113]: ts
Out[113]: 
2012-03-06  0.464000
2012-03-07  0.227371
2012-03-08  -0.496922
2012-03-09  0.306389
2012-03-10  -2.290613
Freq: D, dtype: float64

In [114]: ts_utc = ts.tz_localize('UTC')

In [115]: ts_utc
Out[115]: 
2012-03-06 00:00:00+00:00  0.464000
2012-03-07 00:00:00+00:00  0.227371
2012-03-08 00:00:00+00:00  -0.496922
2012-03-09 00:00:00+00:00  0.306389
2012-03-10 00:00:00+00:00  -2.290613
Freq: D, dtype: float64

Başka bir saat dilimine dönüştürün

In [116]: ts_utc.tz_convert('US/Eastern')
Out[116]: 
2012-03-05 19:00:00-05:00  0.464000
2012-03-06 19:00:00-05:00  0.227371
2012-03-07 19:00:00-05:00  -0.496922
2012-03-08 19:00:00-05:00  0.306389
2012-03-09 19:00:00-05:00  -2.290613
Freq: D, dtype: float64

Zaman aralığı gösterimleri arasında dönüştürme

In [117]: rng = pd.date_range('1/1/2012', periods=5, freq='M')

In [118]: ts = pd.Series(np.random.randn(len(rng)), index=rng)

In [119]: ts
Out[119]: 
2012-01-31  -1.134623
2012-02-29  -1.561819
2012-03-31  -0.260838
2012-04-30  0.281957
2012-05-31  1.523962
Freq: M, dtype: float64

In [120]: ps = ts.to_period()

In [121]: ps
Out[121]: 
2012-01  -1.134623
2012-02  -1.561819
2012-03  -0.260838
2012-04  0.281957
2012-05  1.523962
Freq: M, dtype: float64

In [122]: ps.to_timestamp()
Out[122]: 
2012-01-01  -1.134623
2012-02-01  -1.561819
2012-03-01  -0.260838
2012-04-01  0.281957
2012-05-01  1.523962
Freq: MS, dtype: float64

Nokta ve zaman damgası arasında dönüştürme bazı uygun aritmetik işlevlerin kullanılmasını sağlar. Aşağıdaki örnekte, Kasım ayında biten yılın üç aylık dönemini çeyrek sonunu takip eden ayın sonundaki saat sabah 9’a dönüştürüyoruz:

In [123]: prng = pd.period_range('1990Q1', '2000Q4', freq='Q-NOV')

In [124]: ts = pd.Series(np.random.randn(len(prng)), prng)

In [125]: ts.index = (prng.asfreq('M', 'e') + 1).asfreq('H', 's') + 9

In [126]: ts.head()
Out[126]: 
1990-03-01 09:00  -0.902937
1990-06-01 09:00  0.068159
1990-09-01 09:00  -0.057873
1990-12-01 09:00  -0.368204
1991-03-01 09:00  -1.144073
Freq: H, dtype: float64

Kategoriler

0.15 sürümünden bu yana, pandalar bir DataFrame’e kategorik veri içerebilir. Bakınız  categorical introduction ve  API documentation.

In [127]: df = pd.DataFrame({"id":[1,2,3,4,5,6], "raw_grade":['a', 'b', 'b', 'a', 'a', 'e']})

Ham sınıfları kategorik bir veri türüne dönüştürün.

In [128]: df["grade"] = df["raw_grade"].astype("category")

In [129]: df["grade"]
Out[129]: 
0  a
1  b
2  b
3  a
4  a
5  e
Name: grade, dtype: category
Categories (3, object): [a, b, e]

Kategorileri daha anlamlı isimlerle yeniden adlandırın (Series.cat.categories’a atama yerinde!)

In [130]: df["grade"].cat.categories = ["very good", "good", "very bad"]

Kategorileri yeniden sıralayın ve aynı anda eksik kategorileri ekleyin (varsayılan olarak, Series .cat altındaki yöntemler varsayılan olarak yeni bir Seriyi döndürür).

In [131]: df["grade"] = df["grade"].cat.set_categories(["very bad", "bad", "medium", "good", "very good"])

In [132]: df["grade"]
Out[132]: 
0  very good
1     good
2     good
3  very good
4  very good
5   very bad
Name: grade, dtype: category
Categories (5, object): [very bad, bad, medium, good, very good]

Sıralama, sözcük sırası değil, kategorilerde sıralanır.

In [133]: df.sort_values(by="grade")
Out[133]: 
  id raw_grade   grade
5  6     e  very bad
1  2     b    good
2  3     b    good
0  1     a very good
3  4     a very good
4  5     a very good

Kategori sütununa göre gruplama da boş kategorileri gösterir.

In [134]: df.groupby("grade").size()
Out[134]: 
grade
very bad   1
bad     0
medium    0
good     2
very good  3
dtype: int64

Plotting

Plotting dokümanları.

In [135]: ts = pd.Series(np.random.randn(1000), index=pd.date_range('1/1/2000', periods=1000))

In [136]: ts = ts.cumsum()

In [137]: ts.plot()
Out[137]: 

_images/series_plot_basic.png

DataFrame’de plot(), etiketlerin bulunduğu tüm sütunları çizmek için bir kolaylıktır:

In [138]: df = pd.DataFrame(np.random.randn(1000, 4), index=ts.index,
  .....:          columns=['A', 'B', 'C', 'D'])
  .....: 

In [139]: df = df.cumsum()

In [140]: plt.figure(); df.plot(); plt.legend(loc='best')
Out[140]: 

_images/frame_plot_basic.png

Veri Alma / Çıkarma

CSV

Writing to a csv file

In [141]: df.to_csv('foo.csv')

Reading from a csv file

In [142]: pd.read_csv('foo.csv')
Out[142]: 
   Unnamed: 0     A     B     C     D
0  2000-01-01  0.266457 -0.399641 -0.219582  1.186860
1  2000-01-02 -1.170732 -0.345873 1.653061 -0.282953
2  2000-01-03 -1.734933  0.530468 2.060811 -0.515536
3  2000-01-04 -1.555121  1.452620 0.239859 -1.156896
4  2000-01-05  0.578117  0.511371 0.103552 -2.428202
5  2000-01-06  0.478344  0.449933 -0.741620 -1.962409
6  2000-01-07  1.235339 -0.091757 -1.543861 -1.084753
..     ...    ...    ...    ...    ...
993 2002-09-20 -10.628548 -9.153563 -7.883146 28.313940
994 2002-09-21 -10.390377 -8.727491 -6.399645 30.914107
995 2002-09-22 -8.985362 -8.485624 -4.669462 31.367740
996 2002-09-23 -9.558560 -8.781216 -4.499815 30.518439
997 2002-09-24 -9.902058 -9.340490 -4.386639 30.105593
998 2002-09-25 -10.216020 -9.480682 -3.933802 29.758560
999 2002-09-26 -11.856774 -10.671012 -3.216025 29.369368

[1000 rows x 5 columns]

HDF5

Reading and writing to HDFStores

Writing to a HDF5 Store

In [143]: df.to_hdf('foo.h5','df')

Reading from a HDF5 Store

In [144]: pd.read_hdf('foo.h5','df')
Out[144]: 
          A     B     C     D
2000-01-01  0.266457 -0.399641 -0.219582  1.186860
2000-01-02 -1.170732 -0.345873 1.653061 -0.282953
2000-01-03 -1.734933  0.530468 2.060811 -0.515536
2000-01-04 -1.555121  1.452620 0.239859 -1.156896
2000-01-05  0.578117  0.511371 0.103552 -2.428202
2000-01-06  0.478344  0.449933 -0.741620 -1.962409
2000-01-07  1.235339 -0.091757 -1.543861 -1.084753
...        ...    ...    ...    ...
2002-09-20 -10.628548 -9.153563 -7.883146 28.313940
2002-09-21 -10.390377 -8.727491 -6.399645 30.914107
2002-09-22 -8.985362 -8.485624 -4.669462 31.367740
2002-09-23 -9.558560 -8.781216 -4.499815 30.518439
2002-09-24 -9.902058 -9.340490 -4.386639 30.105593
2002-09-25 -10.216020 -9.480682 -3.933802 29.758560
2002-09-26 -11.856774 -10.671012 -3.216025 29.369368

[1000 rows x 4 columns]

Excel

Reading and writing to MS Excel

Writing to an excel file

In [145]: df.to_excel('foo.xlsx', sheet_name='Sheet1')

Reading from an excel file

In [146]: pd.read_excel('foo.xlsx', 'Sheet1', index_col=None, na_values=['NA'])
Out[146]: 
          A     B     C     D
2000-01-01  0.266457 -0.399641 -0.219582  1.186860
2000-01-02 -1.170732 -0.345873 1.653061 -0.282953
2000-01-03 -1.734933  0.530468 2.060811 -0.515536
2000-01-04 -1.555121  1.452620 0.239859 -1.156896
2000-01-05  0.578117  0.511371 0.103552 -2.428202
2000-01-06  0.478344  0.449933 -0.741620 -1.962409
2000-01-07  1.235339 -0.091757 -1.543861 -1.084753
...        ...    ...    ...    ...
2002-09-20 -10.628548 -9.153563 -7.883146 28.313940
2002-09-21 -10.390377 -8.727491 -6.399645 30.914107
2002-09-22 -8.985362 -8.485624 -4.669462 31.367740
2002-09-23 -9.558560 -8.781216 -4.499815 30.518439
2002-09-24 -9.902058 -9.340490 -4.386639 30.105593
2002-09-25 -10.216020 -9.480682 -3.933802 29.758560
2002-09-26 -11.856774 -10.671012 -3.216025 29.369368

[1000 rows x 4 columns]

Sorunlar

Bir operasyonu deniyorsanız ve aşağıdaki gibi bir exception görürseniz:

>>> if pd.Series([False, True, False]):
  print("I was true")
Traceback
  ...
ValueError: The truth value of an array is ambiguous. Use a.empty, a.any() or a.all().

Bakınız Comparisons , Gotchas

Referans:

http://pandas.pydata.org

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s